Хариултын хуудасны загвар 2-р сарын 1-с тавигдана.
Утас: 11350927, 99159490, 99264065
И-мэйл: info@soril.mn